Om oss

Vår idé är att i stadsdelarna Akalla och Husby i Stockholm skapa framtidens informationssamhälle.

Samtliga boende, företag och samhällsfunktioner länkas samman i ett informationsnät för telefon, TV och datakommunikation. Infrastrukturen ska ge nya möjligheter för samhället att förbättra och utveckla nya tjänster och skapa förutsättningar för ökad service, trygghet och integration.

Genom att själva äga och driva nätet kan vi upplåta nätet till flera operatörer, och på så sätt skapa konkurrens mellan  dessa. De föreningar som ingår i AHN kan dessutom använda nätet för styrsystem för t.ex. för el, värme och vatten

Syftet med detta är att få ner förbrukning, säkerställa funktioner samt få felindikationer,vilket ger kostnads- och miljöbesparingar.

Övervakningssystem och kontroll av portar ska förhindra inbrott och ge större trygghet. Även inom bostaden kan boende använda nätet för att skapa så kallade ”smarta hus”.

I styrelsen ingår en ledamot samt en suppleant från varje förening som är medlem i AHN.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer