Tekniken

Den tekniska plattformen bygger på ett fiberoptiskt stomnät ( s.k. ” backbone ” ) mellan fastigheterna samt ett fastighetsnät med fiber fram till bostäderna och andra lokaler.
Stomnätet består av backbone-noder, en för varje intressent ( en för varje brf. och en för egnahemmen ), förbundna med fiberkablar. Som nätverksteknik används Gigabit Ethernet.
Stomnätet kopplas i sin tur till en eller fler Internetoperatörer och till andra nät. Fastighetsnätet kopplas till backbone-noderna.
Nätet i fastigheterna består av ett antal s.k. accessnoder kopplade via fiberkabel till bostäderna.
I fastighetsnäten används Fast-Ethernet med en överföringskapacitet på 100 Mbps.

Som överföringsprotokoll kommer främst TCP/IPatt användas.

Alla typer av datorer, som persondatorer ( PC, Mac,m.fl. ), nätdatorer och spelkonsoller går att ansluta. Standardutrustning används.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer