Trädgårdsstaden

”Akalla Trädgårdsstad är byggd efter en arkitekttävlan i miljonprogrammets sista skälvande minut. På området skulle egentligen två – och fyravåningshus uppföras, men endast husen utmed Helsingforsgatan blev byggda. I boken Akalla som gavs ut av John Mattssons Byggnads och Fastighets AB 1988 ges en bra beskrivning av områdets tillkomst av de båda arkitekterna Torbjörn Ericson och Björn Jarnlert. Markarbetena påbörjades hösten 1973 och färdigbyggd var trädgårdsstaden årsskiftet 1975/76. Husen specialbyggdes endast 4, 2 m breda för att kunna transporteras på järnväg från Lund. Området fick en mänsklig skala med marknära små och stora lägenheter. De blev från början eftertraktade boendemiljöer som man hoppades skulle står sig över tiden. 1978 sålde JM sina Akalla-lägenheter till HSB i Stockholm.

Akalla beskrivs på följande sätt.Trädgårdsstaden Imatragatan –

Akalla beskrivs på följande sätt. Trädgårdsstaden Imatragatan – Akalla gård, 1972-74 arkitekt FFNS arkitektgrupp för John Mattson Byggnads AB efter entreprenadtävling 1971. Marklägenheter, d v s hyreslägenheter i radhusform med uteplats och trädgård, har blivit ett av inslagen i 1970-talets ändrade bostadsmarknad. Här har formats en lät miljö av djupa och smala tvåvånings – och envåningslägenheter av varierande storlek, med fasader i trä i växlande färger och markant utskjutande takfall – en skarp kontrast till den anslutande bebyggelsens tvåvåningslameller och höga skivhus

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer