Snabbt och säkert bredband från Bahnhof - bra priser och allt du behöver för Internet och telefon.

Om AHN

Vår ide är att i stadsdelarna Akalla och Husby i Stockholm skapa framtidens informationssamhälle.

fp02

Samtliga boende, företag och samhällsfunktioner länkas samman i ett informationsnät för telefon, TV och datakommunikation. Infrastrukturen ska ge nya möjligheter för samhället att förbättra och utveckla nya tjänster och skapa förutsättningar för ökad service, trygghet och integration.

Genom att själva äga och driva nätet kan vi upplåta nätet till flera operatörer, och på så sätt skapa konkurrens mellan operatörer för att få ned kostnaderna De föreningar som ingår i AHN kan dessutom använda nätet för övervakning av regler- och styrsystem för t.ex. för el, värme och vatten.

Syftet med detta är att få ner förbrukning, säkerställa funktioner samt få felindikationer,vilket ger kostnads- och miljöbesparingar.

Övervakningssystem och kontroll av portar ska förhindra inbrott och ge högre trygghet. Även inom bostaden kan boende använda nätet för att skapa s.k. smarta hus.

I styrelsen ingår en ledamot samt en suppleant från varje förening som är medlem i AHN.